Disputen

Binnen Mayday bestaan er naast alle ploegjes ook verschillende disputen. Een dispuut is een verticaal verband, waarbij leden uit verschillende lichtingen samenkomen. Zoals je op donderdagavond gezellig samen gaat eten met je ploegje, eet je op dinsdag met je dispuut en ga je daarna samen naar de borrel toe. Mayday kent vier damesdisputen: Stout, Pink, Drift en Beaufort. Daarnaast zijn er nog twee heerendisputen: AAL en Pampus. Binnen een dispuut worden jaarlijks verschillende activiteiten georganiseerd. Ook heeft elk dispuut een feest dat ze ieder jaar organiseren voor de hele vereniging.

menu